Znaky

Symbolem, který nalezneme na většině skautských znaků, je lilie. Je převzata z rytířské symboliky a značí jednak čistotu (v myšlenkách, slovech i skutcích), jednak správný směr cesty tak jako střelka kompasu (stále vzhůru, aby byl člověk každý den o kousek lepší, než den včerejší) Její tři listy znázorňují tři body skautského slibu.

Setkala jsem se i s výkladem, který říkal, že listy značí cesty. Ta prostřední – cesta skautství – vede stále vpřed. Zatímco když z ní zbloudíš a odbočíš, nejen, že nedojdeš k cíli, ale dokonce tě to zavede nazpět.

 

    Znak WOSM (Světová organizace skautského hnutí)

Mezinárodní znak používají skauti ve všech zemích, které jsou členem Světové skautské organizace. Hvězdičky, které mají dohromady deset cípů, připomínají skautské desatero v podobě zákona. Provaz s ambulantním uzlem pak symbolizuje jednotu skautů na celém světě a jejich přátelství.

 

    Znak WAGGGS (Světová organizace skautek)

Znak mezinárodní organizace skautek používají děvčata na celém světě. Zlatožlutý trojlístek na modrém podkladu je navíc vykládán jako slunce, které svítí na děti na celém světě. Trojlístek „vyrůstá“ z plamenů ohně, který symbolizuje lásku k lidem a víru. I uprostřed trojlístku je střelka kompasu – ukazatel správné cesty. Význam tří lístků a hvězdiček je stejný jako u znaku skautů výše.


   Znak ISGF (Mezinárodní společenství skautů a skautek)

Jako sdružuje ISGF skauty i skautky, i jeho znak obsahuje znak obou částí skautského hnutí. Význam symbolů se nemění, jenom barvou se liší od ostatních.

   Znak Junáka – českého skautu 

Také český znak je obdobou lilie. Má zlatou barvu a uprostřed je bílý štít s černou psí hlavou. Tu nakreslil Mikoláš Aleš jako znak Psohlavců, chodských strážců hranic. Pro nás je to dnes symbol příslušnosti ke své zemi a našeho dobrého vztahu k ní. Lilie je podložena modrým trojlístkem, symbolem skautek, který je odpradávna symbolem štěstí a lásky k bližnímu.

 

   Oficiální logo Junáka

Znak Junáka je jen pro oficiální a slavnostní příležitosti, a tak se rozhodlo, že bychom měli mít nějaký symbol pro běžné použití. Symbol, který můžeme deformovat, u kterého můžeme měnit barvy a vůbec si s ním dělat, co chceme, aniž bychom tím kazili a hanili psohlavskou lilii. A tak vzniklo naše logo.

 

 Znak vodních skautů

Znak vodních skautů je neodmyslitelně spjat s prvky vodáctví a množství symbolů (lilie, trojlístek, kotva, štít) umístěných ve vrstvách, vysloužil znaku přezdívku „sendvič“. Výklad je stále stejný.

 

   Znak roverů a rangers

Rovery poznáme podle iniciál RS – „Rover Scouts“ a také dle barvy některých krojových prvků, např. šňůrky na píšťalku a baretu. Roverská barva je uváděna jako tmavá červeň – odstín bobule hlohu, symbolizující vyzrálý plod – vyspělého skauta.

 

   Znak vlčat

Program vlčat je spjat s Kiplingovou Knihou džunglí (jo, to je ta s Mauglím a AkélouJ), a tak není divu, že jako symbol byla vybrána zrovna hlava vlčka; a to jak u nás, tak i v mnoha jiných zemích. Vlk hledí přímo, stejně jako by měli být přímí i mladí skauti – nevyhýbat se překážkám, nestáhnout před nimi ohon a utéct, ale hrdě se jim postavit čelem a zdolat je.

 

   Znak světlušek

Výklad symbolu světlušek je v podstatě stejný, jako výklad u WAGGGS. Heslo „pamatuj“ pak upomíná k plnění slibu a příkazu, upomíná proč se zdravíme levicí s propletenými malíčky; levicí, která je blíž srdci. Symbolicky mají světlušky svítit svým světýlkem dobra a radosti všem lidem dobré vůle.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *