Gesta

Skautský pozdrav

Toto gesto je používáno zejména jako vyjádření úcty; například při vztyčování vlajky, či během zpěvu národní hymny. Provádí se pouze v kroji a v případě, že máte na hlavě baret, se k němu prsty přikládají podobně jako při salutování.

Výklad bývá následovný: Tři vztyčené prsty značí tři pilíře skautingu (viz idea); palec překrývající malíček symbolizuje, že silnější by měl chránit slabšího; kruh, který z těchto dvou prstů vzniká zobrazuje skautské bratrství.

Skautské podání ruky

Toto je neformální pozdrav mezi skauty. Podává se levice s odtaženým malíčkem, takže se skauti těmito prsty vzájemně zaklesnou.

Levá ruka je blíže k srdci, proto se podává.

Také se říká, že levá ruka se podává proto, že v dávných dobách se v pravici držela zbraň a v levici štít. Když bojovník podal pravici, jako by tím říkal: Netřímám zbraň, můžeš mi věřit. Když podal levici, poselství znělo: Nemám štít, důvěřuji ti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *