Omluvy

Je důležité se před každou schůzkou či výpravou omluvit, pokud se na ni z jakéhokoli důvodu nemůžete dostavit. Díky neomlouvání mohou totiž nastat zbytečné nepříjemnosti a komplikace ať už třeba v programu nebo tím, že se nestihne daný spoj na výpravě, jelikož na sebe čekáme na srazu.

Proto se prosím omlouvejte:

      • • z družinovky svým rádkyním (případně podrádkyním)
      • • z oddílovky Včelce nebo kterékoli jiné vedoucí
      • • z výpravy vedoucí, která ji má na starost (je uvedeno vždy v info o výpravě)

Za neomlouvání jsme nuceny přičítat minusové body.